Polityka prywatności

Centrum - inteligentny trening z siedzibą w Chojnicach określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony, z których wynika, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jaki sposób dane te są przetwarzane oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa. Jeśli nie akceptujesz treści tego dokumentu, zaprzestań używania Serwisu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH Dama z siedzibą w Chojnicach przy ul. Ustronnej 8, 89-600 Chojnice, prowadzony przez Dariusza Mindykowskiego, NIP: 5551005013

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. zawarcia oraz realizacji karnetów i subskrypcji z klubowiczami, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania klubowiczów, kontaktowania się z klubowiczami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji umów zawartych z klientami (art. 6 ust. 1b RODO);
b. podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
c. windykacji i egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
d. marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym rozsyłania newsletterów, wiadomości lub smsów informujących o aktualnych wydarzeniach w klubie obowiązujących promocjach i okresie ich obowiązywania – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO);
e. Prowadzenie rozmów typu chat online, obsługa zapytań przez formularz, prezentacja oferty lub informacji


3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy trzecie wymienione w punkcie 4.

4. W niektórych sytuacjach administrator przekazuje tylko niezbędne dane następującym firmom trzecim:
podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
etom.pl – oferująca obsługę hostingowo-serwerową
ovhcloud.com - oferująca obsługę domeny i hostingowo-serwerową
espago.com - rozliczenia subskrypcji fake rolex
Fakturownia.pl – oferująca oprogramowanie fakturowe
biuro księgowe Roman Mamczarek – w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
ubezpieczyciel – w przypadku konieczności realizacji polisy
podmioty przetwarzające dane na terytorium Unii Europejskiej
www.milon.com/privacypolicy – firma dostarczająca oprogramowanie MilonCare oraz system treningowy.
podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej
Google – jedynie nieidentyfikujące konkretnej osoby dane analitycznie, Google Analytics do analizy statystyk stron oraz podstawowe dane służące do obsługi klubu
Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, pixel wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam

5. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji karnetu lub subskrypcji będą przechowywane przez okres obowiązywania karnetu lub subskrypcji, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i biometrycznych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody przez klienta.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;

7. Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres administratora: PPUH DAMA z siedzibą w Chojnicach przy ul. Ustronej 8, 89-600 Chojnice, centrumdama@gmail.com

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; watch replicas uk

9. Centrum dokłada wiele starań w celu zabezpieczenia danych osobowych, między innymi
Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych
środki fizycznej ochrony miejsc przetwarzania danych
przeszkolenie pracowników

replique Rolex 

10. Pliki cookies
Serwis Administratora używa plików „cookies”, na co Czytelnik wyraża zgodę akcpetując pop-up w momencie wejścia na stronę. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać na stronie www.allaboutcookies.org.
Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Cookies stosowane są do następujących celów: zachowanie bezpieczeństwa usług i zapobiegania oszustwom, ułatwienia wydajności strony, rejestracja wizyt do celów marketingowych i statystycznych, korzystanie z funkcji społecznościowych, wspieranie personalizacji stron internetowych (np. zapisywania ustawień języka). Pliki cookies mogą być również wykorzystywane i zamieszczane przez współpracujących z Administratorem partnerów – podlegają wówczas politykom cookie lub politykom prywatności zamieszczających je podmiotów.

Zwyczajowo przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu. Administrator informuje, że można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. fake watches

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej i ograniczenie jej funkcjonalności.

about
e